Contact us


Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lithuania


dr. Zita Kriaučiūnienė


tel. + 370 680 81 811


Email: agroeco@asu.lt

Contact us »